Egenbetaling, takster 

Skole-, SFO- og klubpenge/egenbetaling Gældende fra 1. januar 2018:

Bestyrelsen har besluttet at indføre en solidarisk betaling på Østerbro Lilleskole, således at alle efterhånden kommer til at betales det samme beløb for skole og fritid mv. Vi mener, at dette dels går meget bedre i samklang med skolens værdier, og dels ønsker skolen generelt, at eftermiddagens oplevelser, tilbud og fællesskab skal være for alle børn – og at ingen børn skal opleve, at de ikke kan være med.

Den samlede betaling bliver således fra 1. januar således:

Betalingerne er regnet ud i 12 måneder. Betalingerne foregår dog over 11. mdr., da der ikke betales i juli måned (disse beløb ses i parentes).

For den samlede og fælles betaling tilbyder skolen understående:

 

Generelt vedrørende betaling

Søskenderabat:

Ved indmeldelse betales:

Indmeldelselsesgebyr er en engangsydelse.

Indskuddet dækker betaling for de sidste måneder ved udmeldelse. Der kompenseres/tilbetales ikke for betalingsfri måneder.

Østerbro Lilleskole regulerer hvert år satserne for egenbetaling den 1. januar hvert år.

Stigningen er fastsat til den årlige procentvise stigning i det danske nettoprisindeks for det foregående år. Såfremt stigningen er under 2,5 %, vil stigningen dog være fastsat til 2,5 %. 

Betalings- og rykkerprocedure:
Egenbetaling forfalder den 1. i måneden.

Er egenbetaling ikke betalt til tiden, fremsender vi et rykkerbrev med betalingsfrist på 10 dage umiddelbart efter sidste rettidige betalingsdag, og der pålægges et gebyr på 100 kr. Bliver der fortsat ikke betalt, fremsender vi endnu et rykkerbrev med betalingsfrist 10 dage. Også her pålægges et rykkergebyr på 100 kr. Rykkergebyret dækker administrationen af udsendelse af rykkerbreve.

Det er hjemmets opgave over for skolen at dokumentere ved personlig henvendelse, at beløbet er betalt inden for fristen.

Er gælden stadig ikke betalt efter de 2 rykkerbreve i henhold til ovennævnte betalingsfrister vil gælden blive overdraget til Ribers Kreditinformation. Inkassoomkostninger betales af de involverede forældre, hvis retslig inkasso er eneste udvej til inddrivelse af gældsposter.

Vi gør samtidig opmærksom på, at en gæld på tre måneders skolepenge kan betyde, at skolen tager skridt til udmeldelse af det pågældende barn, og sende manglende betaling til inkasso.