Ungdomsuddannelsesvejleder:

Jens Johannesen

Tlf: 2434 8215

Mail: [email protected]