Sundhedsplejerske

Mit navn er Karen, og jeg er sundhedsplejerske her på Østerbro Lilleskole. Jeg vil ofte være på skolen mandage i lige uger.

Min tilgang til sundhed er set ud fra et bredt og positivt sundhedsbegreb. Det handler om at have det godt med sig selv, sin familie og sine venner, men også om at passe på sig selv, sin krop og hinanden.

Min funktion på skolen vil være at følge jeres barns sundhed og trivsel gennem hele skoleforløbet. Det betyder at jeg skal se jeres børn til individuelle samtaler og undersøgelser i :

Børnehaveklassen

Første klasse

Femte klasse

I vil blive inviteret med til samtale og undersøgelse i børnehaveklassen og i 1. klasse.

Hvis I som forældre ikke ønsker at jeres barn kommer til samtale/undersøgelse, eller at jeg drøfter jeres barns sundhed og trivsel med klasselæreren kan I kontakte mig angående dette.

 

Derudover vil jeg lave sundhedsundervisning, det kan eks. Dreje sig om emner som hygiejne, venskab, pubertet, seksuel sundhed i:

Anden klasse

Tredie klasse

Fjerde klasse

Sjette  klasse

Syvende klasse

Undervisningen kan foregå i klassen eller i mindre grupper på mit kontor.

 

Åben konsultation

Har du eller dit barn brug for at drøfte jeres barns sundhed og trivsel med mig, udover de individuelle samtaler, er I meget velkommen til at kontakte mig via telefon eller et brev i min postkasse ( den hænger ved siden af den officielle postkasse).

 

Med venlig hilsen

Karen Wolthers

sundhedsplejerske

tlf: 26870231

 

Sundhedsplejeordningen