Udmeldelse

Skole og SFO:

Udmeldelse fra forældrene, skal ske skriftligt på udmeldelsesblanket med 3 måneders varsel til den sidste dag i måneden.

SFO (0. til 3. kl.):

Udmeldelse fra forældrene, skal ske skriftligt på udmeldelsesblanket med 3 måneders varsel til den sidste dag i måneden.

Udmeldelse skal ske skriftligt til skolens kontor

De sidste 3 mdr. modregnes skolepenge ved det forud betalte indskud.

Udmeldelsesblanket fås på kontoret eller den kan udskrives fra forældre-intra under menuen blanketter.