Forældreindflydelse, medbestemmelse og opgaver/udvalg

Via demokratiske afstemninger på generalforsamlingen har forældrene medbestemmelse. Alle kan fremsætte forslag til beslutning, evt. selv stille op til valg til skolens bestyrelse.

Som medlem af bestyrelsen få du altså direkte indflydelse på dit barns skole. Den forældrevalgte bestyrelse er skolens højeste myndighed, som i tæt samarbejde med skolederen træffer de helt overordnede beslutninger om, hvilken vej skolen skal bevæge sig.

Østerbro Lilleskole er inde i en rivende udvikling. Kom og vær med i bestyrelsen, det er alt andet end kedeligt!

Indflydelse sker også ved deltagelse i de aftalte forældremøder og ved at man selv tager til orde i den pædagogiske debat, der løbende meget gerne skulle finde sted.

På det første ordinære forældremøde vælges repræsentanter til skolens arbejdspligter og udvalg.