Skolestart

Skolestarttidspunktet i børnehaveklasse er det kalenderår barnet fylder 6.

Pga. ventelister, har vi i en periode måttet sige til de forældre, der ønsker at udsætte skolestarten til 1. klasse, at vi ikke kan garantere en plads, da børnehaveklassen jo automatisk bliver til første klasse året efter. Der kan selvfølgelig blive plads i 1. klasse, hvis der sker fraflytning.

Børnehaveklasse, 1., 2. og 3. klasse udgør tilsammen vores indskoling og SFO, hvor der i løbet af året samarbejdes på kryds og tværs i forskellige projekter. Her læres skolen og kammeraterne at kende, og forløbet er en vigtig og integreret del af skolen.