Optagelseskriterium

Pt. optages i bh.kl. i henhold til anciennitet på ventelisten, men der tages hensyn til en ligelig fordeling af drenge og piger, der optages maximum 24 elever i hver klasse.

Før enhver optagelse vil der finde en samtale sted mellem skolen og hjemmet.

Venteliste 

På nedenstående link kan I tilmelde jer ventelisten. Den fungerer som selvstændig venteliste for henholdsvis drenge og piger.

Skolens venteliste fungerer efter ”først til mølle-princippet”, dog har søskendebørn og ansattes børn fortrinsret - for at aktivere denne fortrinsret skal barnet skrives op på ventelisten.

Opstår der en ledig plads i en eksisterende klasse kontaktes I automatisk af skolen. Vi stræber efter at optage lige mange drenge og piger.

Optag i den nye børnehaveklasse

Allerede i efteråret vil forældrene til de første børn på ventelisten blive kontaktet og efterfølgende indkaldt til informationsmøde og optagelsesarrangement. I det omfang der er behov for det, vil forældrene blive indkaldt til en forskolesamtale.

Vi stræber efter at have optaget eleverne til den nye børnehaveklasse inden jul. I foråret vil de optagede elever og deres forældre blive inviteret til 2 sammenhængende forskoledage.

VentelisteLINK

Har I yderligere spørgsmål omkring ventelisten, kan I kontakte skolens kontor på tlf.: 39297114 eller sende en mail til: [email protected] eller sende en mail til skolens leder på: [email protected]