Indmeldelse

Familier, hvis barn/børn bliver tilbudt optagelse på skolen, vil altid blive inviteret til en forudgående samtale med skolen. Målet med denne samtale er, at både skole og hjem kan blive klogere, inden de træffer det endelig valg om optagelse.

Ved indmeldelse præsenteres forældrene for skolens vedtægter, bl.a. indeholdende skolens målsætning. Endvidere bekendtgøres man med betalings- og udmeldelsesfrister via indmeldelsesblanket, som afleveres underskrevet på skolen.