Børnehaveklassen 
 
I børnehaveklassen mødes de så, alle de dejlige unger, der kommer fra forskellige hjem og mange forskellige institutioner.
 
Udgangspunktet for arbejdet i børnehaveklassen er barnet selv, fysisk, psykisk og geografisk. 
 
Vi skal opbygge/bevare barnets selvværd. Der arbejdes på at få etableret en fasttømret, homogen gruppe med plads til individet og 
med respekt for hinanden/gruppen. 

 
Vi arbejder med rytmik/musik, farver, klip, oplæsning, samtaler og tager på mange ture. Vi er en del af indskolingen og deltager i planlagte projekter også på tværs af klasserne, og går ikke af vejen for at være “boglige”, og beskæftige os med tal og bogstaver.