Psykolog

Lena Schønwandt

Skolepsykologerne tilbyder pædagogisk-psykologisk rådgivning til børn og familier, som ønsker hjælp til at løse akutte eller mere langvarige problemer.

Henvendelse til skolepsykologerne kan foretages af hjemmet, klasselæreren eller af eleven selv.

KØBENHAVNS KOMMUNE

Børne- og Ungdomsforvaltningen

Mobil: 5162 9735