Målsætninger for den selvejende institution

Østerbro Lilleskole

Sionsgade 5 A, 2100 København Ø
 
 
 
 

Nye målsætninger

 

Skolen er et forpligtende fællesskab for børn og voksne.

Det er skolens og SFO’ens mål:

Selvindsigt og socialisering

- at fremme elevernes evne til at indgå i et forpligtende fællesskab

- at anerkende og udvikle den enkelte elevs personlige og sociale resurser og medvirke til, at alle får betydning for fællesskabet

- at udvikle elevernes demokratiske færdigheder og evne til at tage aktivt formende del i samfundsudviklingen

Læring

- at bevare og styrke elevernes nysgerrighed og udvikle deres evne til selv at opsøge viden

- at fremme elevernes refleksions- og argumentationsfærdigheder ud fra et ideal om, at beslutninger tages på baggrund af viden og saglig argumentation

- at anskueliggøre sammenhænge mellem teoretisk og praktisk anvendt viden, blandt andet ved at vægte praktisk-musiske fag og projektorienteret undervisning på et højt fagligt niveau

Skolen i samfundet

- at gøre eleverne bevidste om, og kritiske over for fordelingen af resurser, rettigheder og muligheder i samfundet

- at fremme elevernes forståelse af, at skolen er en del af et lokalt og globalt fællesskab

- at fremme elevernes forståelse af og tolerance for individuel og kulturel mangfoldighed

- at være en grøn skole, som fremmer elevernes miljøbevidsthed og evne til at træffe miljøvenlige valg